בריאות הנפש

הפרעת אישיות

הפרעת אישיות באה לידי ביטוי בדפוסי התנהגות, רגשות ומחשבות שחורגים מהנורמות המקובלות, ואינם עולים בקנה אחד עם הציפיות של החברה המקיפה אותנו עד כדי גרימת

מידע נוסף »